Pensioenfonds Sigarenindustrie

De Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) regelt de pensioenen voor werknemers en oud-werknemers in de sigarenindustrie. Het pensioenfonds heeft meer dan 700 deelnemers en meer dan 9.500 gewezen deelnemers (slapers). Bovendien zijn er ruim 1.700 mensen binnen de pensioenregeling al met pensioen.

Het bestuur van het pensioenfonds wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie en de drie werknemersorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening. Het bestuur van het pensioenfonds beheert het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat deelnemers en werkgevers goed geïnformeerd zijn over hun pensioen.

De administratie en uitvoering van de pensioenen - van de inning van premies tot het uitbetalen van uitkeringen - wordt geregeld door Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.

Meer informatie over het pensioenfonds is te vinden op de website van de VNPS of te verkrijgen via het Klant Contact Center, telefoon 0900 465 65 65 (€ 0,05 per minuut). (Vanuit het buitenland: 0031 88 0084 084)