Pensioenfonds Sigarenindustrie

In 2017 is de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) opgeheven. Alle pensioenaanspraken en ingegane pensioenen zijn overgegaan naar BPL Pensioen.