Historie

Zo’n honderd jaar geleden vormde de sigarenindustrie één van de pijlers onder de Nederlandse industrie. Rond 1907 was de sigaren- en tabaknijverheid verspreid over meer dan 100 gemeenten en werkten er ruim 22.000 mensen in de sigarenindustrie. Op 15 mei 1907 werd in Utrecht het Verbond van Verenigingen van Sigarenfabrikanten in Nederland opgericht. Bij het Verbond waren vooral sigarenfabrikanten van boven de grote rivieren aangesloten. De in het zuiden van Nederland gevestigde sigarenfabrikanten verenigden zich vanaf 1913 in de Rooms Katholieke Vereniging van Sigarenfabrikanten. Belangrijke data in het bestaan van de vereniging zijn:

16 maart 1920: Beide brancheorganisaties sluiten een van de eerste Nederlandse collectieve arbeidsovereenkomsten met de georganiseerde werknemers af.

1 januari 1932: Het Verbond van Verenigingen van Sigarenfabrikanten in Nederland bestaat uit 10 verenigingen, waarbij in totaal 57 ondernemingen zijn aangesloten. Bij deze bedrijven werken ruim 5.200 personen, waarvan 2.763 sigarenmakers. Bij de leden van de Rooms Katholieke Vereniging van Sigarenfabrikanten in Zeeland, Limburg en Noord-Brabant werken op dat moment 6.863 personeelsleden. Inclusief zogeheten eigenwerkers komt het totaal naar schatting op meer dan 20.000 mensen, exclusief het hogere personeel, reizigers, meesterknechts en kantoorpersoneel.

15 mei 1957: Gouden jubileum van het Verbond van Verenigingen van Sigarenfabrikanten in Nederland.

1 maart 1969: Oprichting van de Federatie Nederlandse Sigarenindustrie, voortgekomen uit het samengaan van het Verbond van Sigarenfabrikanten en de Nederlandse RK Vereniging van Sigarenfabrikanten. Het ledental van de beide werkgeversorganisaties was - ten gevolge van de sterke concentratie in de voorgaande jaren - flink teruggelopen.

27 september 1971: De leden van de Nederlandse RK Vereniging van Sigarenfabrikanten en het Verbond van Sigarenfabrikanten in Nederland besluiten een nieuwe vereniging op te richten: de Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie. Deze nieuwe organisatie trad in werking op 1 januari 1972, en nam vanaf die datum ook de taken van de Federatie Nederlandse Sigarenindustrie over.

15 mei 2007: 100 jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie.

Meer informatie over de historie van de Nederlandse sigarenindustrie en de vereniging is te vinden in het Valkerij en Sigarenmakerij Museum te Valkenswaard.