CAO

Samen met de drie werknemersorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, sluit de Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie jaarlijks een collectieve arbeidsovereenkomst af voor de werknemers die werkzaam zijn binnen de Nederlandse sigarenindustrie.

Een exemplaar van de huidige CAO sigarenindustrie is hier te downloaden.